ஈழத்தமிழர்களின் பாரம்பரியத் தாயகமான இலங்கைத்தீவின் வடக்கு கிழக்கிலிருந்து புதியதொரு செய்தித் தளமாக கூர்மை இணையத்தளம் விரைவில் வெளிவரவிருக்கிறது.

“வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம் மற்றைய எல்லாம் பிற,” என்ற மனத்துணிவோடு இந்த இணையம் தனது பயணத்தை ஆரம்பிக்கவிருக்கிறது.

எந்த ஒரு கட்சியாலோ, குழுவாலோ, அல்லது பொருளாதாரப் பின்புலத்தோடு இயங்கும் அமைப்பாலோ கட்டுப்படுத்தப்படாத ஓர் ஊடகமாக இது இருக்கும்.

ஈழத்தமிழர் தேசிய இனம் தொடர்பான வரலாற்றுப் பிரக்ஞையும் கொள்கைத் தெளிவும் இதன் வழிகாட்டிகளாயிருக்கும்.

சுயாதீனமான ஊடகவியலாளர்களின் பங்கேற்போடும், பட்டறிவு மிக்க பத்திரிகை, இணையத்தள ஆசிரியர்களின் கண்காணிப்போடும் கூர்மையின் பார்வை வெளிப்படும்.

தாயகத்தில் வேரூன்றயிருக்கும் அதேவேளை பன்னாட்டுத் தளத்தைத் துல்லியமாக மதிப்பீடு செய்யும் ஆற்றல் இதன் சிறப்பியல்பாக அமையும்.

நாட்கள்
-
மணித்தியாலங்கள்
-
நிமிடங்கள்
-
விநாடிகள்